Mosselwad

Het Mosselwad

Mosselwad onderzocht de processen die de overleving van mosselbanken bepalen, zowel van de banken die tweemaal per dag droogvallen (litoraal) als van de banken permanent onder water staan (sublitoraal). Erosie door sterke stroming en golfwerking, hechtingsgedrag van de mosselen en predatie van mosselen door vogels, krabben en zeesterren zijn vrijwel zeker van invloed. Het belangrijkste doel van Mosselwad was erachter komen hoe deze factoren tot elkaar in verhouding staan, om zo tot effectieve herstelmaatregelen te komen. Mosselwad legde niet alleen experimentele mosselbanken aan, maar volgde ook de ontwikkeling van zich herstellende mosselbanken.

In 2011 startte Mosselwad, het project voor de monitoring van het herstel van mosselbanken in de Waddenzee. Binnen Mosselwad onderzocht Sovon de aantallen vogels en hun gedrag op de mosselbanken. Iedereen kon meehelpen door vogels op camerabeelden te tellen. Eind 2016 werd het project afgerond.

Werkwijze
Het project omvatte een aantal onderzoeken die elkaar aanvullen:
•    Op mosselbanken op Balgzand, Den Helder, bij De Cocksdorp (Texel) en op het Brakzand (tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog) worden dag en nacht met camerapalen opnames gemaakt van de mosselbank, de waterbewegingen over de bank en de vogels die daar naar voedsel zoeken.
•    Op een twintigtal mosselbanken verspreid over de Waddenzee worden mossel- en vogelpopulaties op systematische wijze gevolgd.
•    Vanaf boten worden tellingen uitgevoerd van vogels die zich ophouden in de permanent droogblijvende delen van de Waddenzee en daar mossels eten of afhankelijk zijn van organismen die op of rond mosselbanken leven.

Het project is een samenwerking van vereniging Kust & Zee, IMARES Wageningen UR, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Faculteit Geowetenschappen van Universiteit Utrecht.

Geef een antwoord